Sortera avfall

Att sortera sitt avfall behöver inte vara svårt. Är vi duktiga och noga i sorteringen av vårt avfall blir det lättare att återvinna och energiutvinna material.

Vi kan minska mängden avfall mycket mer om vi källsorterar mer och bättre än idag. Genom att källsortera påverkar du dessutom dina egna kostnader för avfallet samtidigt som du minskar avfallsmängden och på så sätt värnar om vår gemensamma miljö.

Vatten och Miljöresurs källsorteringskarta gör det lätt att göra rätt

En stor del av det du slänger kan komma till nytta om du gör rätt från början. Därför har vi tagit fram en källsorteringskarta. Genom att steg för steg besvara sju frågor kan du med hjälp av den sortera i princip vad som helst. Utgå från vad det är du vill slänga och börja i cirkeln "Börja här". Besvara därefter i tur och ordning frågorna som finns i de grå cirklarna till dess att du kommit fram till hur din sak ska sorteras.

Ladda ner en högupplöst variant av kartan och sätt upp i städskåpet eller där du samlar ditt avfall.

Exempel: Använd dammsugarpåse

1. Måste den slängas? Ja
2. Är det en förpackning/tidning? Nej
3. Är det farligt avfall? Nej
4. Är det elektronikavfall? Nej
5. Är det matavfall? Nej
6. Är det brännbart? Ja
7. Får det plats i sopkärlet? Ja

Dammsugarpåsen ska alltså kastas som restavfall i det gröna sopkärlet!

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar