Prislistor övriga tjänster

Här hittar du prislistor för övriga avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter.

Bergs kommun

Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter

Priser för avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter. Priser angivna exklusive moms.

Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter

Tjänster

Pris

Städning av sopbod

360 kr/timme

Gravitationslås

200 kr styck

Utkörning av matavfallspåsar i sopbod

1 000 kr/år

Hämtning av batterier, lampor och lysrör i sopbod

1 000 kr/år

Hämtning av porslin, småelektronik, och hushållsmetall i sopbod

8 000 kr/år

Prislista för fordon


Prislista fordon
Typ av fordon

Pris

Slamsugningsbil

1 100 kr/timme

Sopbil

1 100 kr/timme

Härjedalens kommun

Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter

Priser för avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter. Priser angivna exklusive moms.

Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfällighetererStädning av sopbod

360 kr/timmen

Gravitationslås

200 kr/styck

Prislista fordon

Prislista fordonSlamsugningsbil

1 100 kr/timme

Sopbil

1 100 kr/timme

Prislista verksamhetsavfall

Prislista avlämning verksamhetsavfall vid Vatten och Miljöresurs ÅVC-anläggningar i Härjedalens kommun.

Alla priser angivna exklusive moms.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.

Prislista verksamhetsavfall

Typ av avfall

Pris

Brännbart

300 kr/ kubikmeter

Metall

250 kr/ kubikmeter

Deponi

700 kr/ kubikmeter

Konstruktion

500 kr/ kubikmeter

Gips

650 kr/ kubikmeter

Trä

300 kr/ kubikmeter

FA trä (impregnerat)

720 kr/ kubikmeter

Trädgårdsavfall

150 kr/ kubikmeter