Praktiska lösningar för gemensam sophämtning

Här kan du läsa mer om olika praktiska lösningar för gemensam sophämtning. Du hittar också bra tips och information om vad som är viktigt att tänka på.

Att välja den bästa lösningen som passar området gör ni i dialog med oss på Vatten och Miljöresurs. Vatten och Miljöresurs ansvarar för insamling av hushållsavfall i Bergs och Härjedalens kommuner. Utifrån era förutsättningar avgör vi tillsammans vilka lösningar som kan vara aktuella för just ert område. Ett tips är att även fundera över sorteringslösningar i bostaden så man redan där har en uppdelning av vad som ska till den gemensamma avfallsbehållaren och det som ska till återanvändning och återvinning.

Kärl

De kärl som kan användas finns i storlekarna 140 liter – 660 liter. För att få en uppfattning om vilka mängder sopor som behållare ska dimensioneras har ett hushåll i dag möjlighet att lämna 140 liter sopor under en tvåveckorsperiod. Kommunen tillhandahåller kärl. I Bergs och Härjedalens kommuner planerar vi att införa separat matavfallsortering inom en snar framtid vilket en också bör ta hänsyn till.

Planera för högsäsong

Dimensionering av antal och storlek på behållare kan ni som samfällighet/BRF påverka genom både tätare och färre tömningar. Planera och dimensionera för hur behoven ser ut under högsäsong.

Miljöbod eller annan utomhuslösning?

Det går bra att ordna med avfallsutrymmen med kärl både inomhus och utomhus. En kan bygga en miljöbod eller kanske välja en utomhuslösning med staket, kärlskåp, skärmtak eller liknande. De fastighetsägare som nyttjar gemensamhetsanläggningen står för eventuell sandning, snöröjning, framdragande av kärl vid tömning och även byggande av själva anläggningen.

Läs mer om avgifter för bland annat tömning och framdragning av kärl här

Behållare under eller över jorden

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare är att det krävs en kran för tömning. Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken och möjliggör ett större utrymme för avfall jämfört med en bottentömmande som står på marken. I Bergs och Härjedalens kommuner är tömningen av bottentömmande behållare baserat på ett tvåkroksystem och behållare ska väljas utifrån det.

Placering av avfallsutrymme

Vid placering av miljöbod, kärl och behållare är det viktigt att planera framkomligheten för sopbilen. Till exempel behöver en tänka på möjligheten för sopbilen att stå uppställt och vända. Lutningen på tillfartsvägar får inte heller vara för brant med mera.

På Avfall Sveriges webbplats finns riktlinjer för utformning och placering av avfallsutrymmen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov

För de lösningar som nämns ovan behövs ofta bygglov. Bygglov söks hos den gemensamma Miljö- och byggavdelningen för Berg och Härjedalens kommuner. Bygglovet kommer att behöva bifogas anmälan om avfallslösning för samfälligheten/området.

Här kan du söka bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips! Ordna egen återvinningsstation

Oavsett var du slänger dina sopor ska du alltid sortera. Osorterade sopor ökar mängden avfall som går till förbränning och ett osorterat avfall ger i allmänhet mer miljöpåverkan än sorterat avfall. Ett osorterat avfall fördyrar både för en samfällighet och det kommunala avfallskollektivet.

Här kan du läsa mer om hur du ska sortera

Samfälligheten har möjlighet att ordna en egen återvinningsstation i anslutning till de behållare/kärl en har för hushållsavfallet. Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för egen insamling av förpackningar.

Här är en länk till FTI:s webbplatsöppnas i nytt fönster