Gemensam sophämtning

I ett fritidshusområde eller annan tätbebyggelse kan en ordna gemensam sophämtning. Gemensam sophämtning kan en få genom att till exempel bilda en gemensamhetsanläggning eller om ni har eller bildar en befintlig bostadsrättsförening. Att ordna gemensam sophämtning lönar sig både för plånboken och miljön.

Bättre sortering sänker hämtningsavgiften

I dag är avgifterna för sophämtning uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften debiteras alla fastighetsägare (både fritidshus och permanenthus).

Läs mer om vad som ingår i grundavgiften här

Många fritidshus i Härjedalens kommun ligger i dag inom det vi kallar B-område. I ett sådant område fungerar sophämtningen så att varje bostad betalar en fast hämtningsavgift. för att boende ska kunna slänga sopor i en gemensam kommuncontainer. Du betalar alltså samma hämtningsavgift oavsett hur mycket du slänger.

Om ni i stället bildar en samfällighet får ni en tömningsavgift som är anpassad utifrån hur mycket ni faktiskt slänger. Antalet behållare, storlek och tömningsfrekvens avgör hur mycket tömningen kommer att kosta för samfälligheten, vilket ofta innebär färre tömningar och därmed sänkta kostnader för medlemmarna. Kostnaden fördelas på samfällighetens medlemmar utifrån hur stor andel de har i samfälligheten. Ju bättre medlemmarna i samfälligheten är på att sortera sitt avfall, desto mindre restavfall och lägre avgifter.

Fakturering sker som standard kvartalsvis.

Samfälligheter har möjlighet att sätta kodlås på sina behållare för att hindra obehöriga att nyttja dem.

Läs mer om vad hämtningsavgiften inkluderar här

Vill ni veta mer om gemensam sophämtning?

Är ni intresserade av att börja med gemensam sophämtning? Fyll då i nedanstående formulär så kontaktar vi er för vidare information.

Här kan du läsa mer om olika lösningar för gemensam sophämtning

Namn på kontaktperson för samfälligheten
Namn på kontaktperson för samfälligheten

Ange fastighetsbeteckning för kontaktpersonens fastighet


Frivillig uppgift

Frivillig uppgift

Frivillig uppgift