Återvinningscentraler

Till våra återvinningscentraler är du välkommen med bland annat brännbart avfall, elektronikavfall, farligt avfall, deponirest, metall från hushåll, trä och verksamhetsavfall.

Avlämning vid egen transport sker i containrar märkta med aktuell fraktion, uppstår problem finns personal tillgänglig.

Tänk på!

  • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
  • Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker återvinningscentralen. Tänk även på skaderisken och att du som målsman är ansvarig för minderåriga barn. Och tack för att du inte låter bilen stå på tomgång!

Sortera ditt avfall

Sortera ditt avfall redan när du lastar bilen eller släpvagnen. När avfall läggs i säckar, använd genomskinliga sådana. På varje återvinningscentral finns tydliga skyltar samt behjälplig personal för att underlätta inlämnandet av avfall.

På respektive återvinningscentrals sida kan du läsa om vad vi tar emot där.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar