Lämna avfall

Vatten och Miljöresurs uppdrag är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att vi förutom att tömma avfallskärl även ansvarar för tolv återvinningscentraler i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.

Men riktigt allt ska ju inte i avfallskärlet eller till en återvinningscentral. Tidningar och hushållsförpackningar ska exempelvis sorteras på en återvinningsstation som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter.

Återanvändning/återbruk

Ställ dig först frågan - behöver det här verkligen kastas? Något som är helt och fungerande ska inte kastas. Du kan ha tröttnat på något som en annan tycker är nytt, kult eller användbart. Det kan vara möbler, husgeråd, leksaker och mycket annat som inte är alltför trasiga.
Besök gärna våra återbruk för att hämna eller lämna användbara prylar!

Här kan du läsa mer om våra återbruk

Återvinningsstationer för tidningar och hushållsförpackningar

Tidningar och förpackningar omfattas av producentansvaret som i korthet innebär att de företag som tillverkar förpackningar också ansvarar för att samla in och hantera dessa. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för omhändertagandet av detta avfall som ska lämnas på någon av de 40-tal återvinningsstationer som finns runt om i våra kommuner.
Läs mer om återvinningsstationer

Återvinningscentral för grovavfall och farligt avfall

Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i avfallskärlet lämnas på Vatten och Miljöresurs återvinningscentraler.

Läs mer om våra återvinningscentraler via menyn.

Då och nu

Mycket har hänt vad gäller avfallshantering. Förr fanns soptippar där allt avfall blandades i en och samma hög oavsett material i en så kallad deponi. Därefter krossades avfallet och grävdes över. Idag har vi ersatt soptipparna med moderna återvinningscentraler där allt som är möjligt återvinns i någon form - antingen till nya råvaror eller som värme och el. För att underlätta det är det viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar