Sophämtning för fastigheter utan eget kärl

I Härjedalen och Bergs kommuner finns det områden där fastigheterna inte har några egna kärl (hämtningsområde B)

I Härjedalens kommun sker insamling av hushållsavfall i behållare på gemensam uppställningsplats mot en fast årsavgift.

Här hittar du information om vilka avgifter som gäller för gemensamma uppställningsplatser

I Bergs kommun så sker insamlingen i gemensamma sopbodar (samfälligheter)

Ingår inte din fastighet i en samfällighet idag? Ordna gemensam sophämtning!

Ni kan ordna gemensam sophämtnng genom att till exempel bilda en gemensamhetsanläggning eller om ni har eller bildar en bostadsrättsförening. Att ordna gemensam sophämtning lönar sig både för plånboken och miljön!

Läs mer om att bilda en gemensamhetsanläggning och egen sopbod