Statistik för matavfallsinsamling

Här får du information om hur mycket matavfall som samlas in i Bergs och Härjedalens kommuner och hur många kärl som töms.

Testperioden för matavfallinsamling i utvalda områden i Bergs och Härjedalens kommuner började i oktober 2020. Till en början var det relativt få som ställde ut sina bruna matavfallskärl, men antalet utställda kärl och mängden insamlat matavfall har succesivt ökat. Nu när testperioden varit igång ett tag så ställer 25 - 35 procent av hushållen ut de bruna kärlen ut på tömningsdag (samma andel som ställer ut de gröna kärlen för restavfall).

Mål – fler ska ställa ut matavfallskärlet oftare

Målet är att ännu fler ska ställa ut sitt matavfallskärl vid varje tömningstillfälle (oavsett mängden avfall) eftersom det minskar risken för fastfrysning vid kallt väder samt minskar risken för lukt vid varmt väder på sommaren.

Därför är det viktigt att sortera sitt matavfall

Matavfall som du slänger i restavfall eldas upp, vilket är dyrt och sämre för miljön. Det matavfall som du sorterar ut och slänger i kärlet för matavfall blir till kompostjord och näringsämnena kan tas till vara på. Varje ton insamlat matavfall besparar atmosfären 200 kg koldioxid (CO2) enligt metoden LCA (Life Cycle Assesment)*. Kom ihåg - det bästa avfallet är såklart det avfall som aldrig uppstår!

* LCA = Life Cycle Assesment, alltså avfallets hela livscykel som ger en helhetsbild över hur stor en produkts totala miljöpåverkan är inklusive transporter och produktion. 

Så här mycket matavfall samlar vi in

Här presenterar vi statistik för testperioden för separat matavfallsinsamling. Informationen uppdateras en gång i månaden.


Statistik Bergs kommun

Månad

Antal tömda kärl

Insamlad mängd (kg)

Oktober

357

4 000

November

563

8 190

December

799

9 920

Januari

578

8 640

Februari

677

9 160

Mars

675

9 660

Statistik Härjedalens kommun

Månad

Antal tömda kärl

Insamlad mängd (kg)

Oktober

548

5 200

November

967

9 700

December

1 080

9 300

Januari

680

12 620

Februari

836

9 440

Mars

1 210

14 120