Det viktigaste om sophämtning

Vatten och Miljöresurs hämtar normalt ditt sopkärl var fjortonde dag. Vi använder så kallad behovstömning, vilket innebär att du själv bestämmer om kärlet ska tömmas på tömningsdagen.

Du debiteras en avgift för varje utförd tömning. Läs mer om tömning av sopkärlet

I Härjedalen och Bergs kommuner finns det områden där fastigheterna inte har några egna kärl (hämtningsområde B). I Härjedalens kommun sker då insamling av hushållsavfall i behållare på gemensam uppställningsplats mot en fast årsavgift. I Bergs kommun så sker insamlingen i gemensamma sopbodar (samfälligheter).

Ställ ut kärl klockan 06 - och låt det stå

  • Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 06.00 ‑22.00 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt.
  • Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.
  • Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning.
  • Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.

Hämtning av hushållsavfall för verksamheter och företag

I Bergs och Härjedalens kommun har verksamheter och företag möjlighet att få sitt hushållsavfall hämtat minst varannan vecka. Kontakta kundservice för att få information vad som gäller i just ditt område.

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Som privatperson kan du beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall), vitvaror och elektronik. För att få information om hur du gör kontakta kundservice.

Kostnaden för hämtning av grovavfall finns beskrivet i kommuneras avfallstaxor för tilläggstjänser. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.