Hämtning av sopor

Här hittar du information sophämtningsdagar, vanliga frågor och svar om matavfall och tips om hur du kan ta hand om ditt sopkärl.

Tänk på att sortera!

Sortera ut dina förpackningar från restavfallet. Då kan du minska antalet tömningar av ditt sopkärl och därmed även spara pengar, då du betalar per utförd tömning. Genom att sortera gör du även en insats för miljön - vi behöver fler miljöhjältar!