Hämtningsschema - matavfall

Matavfall

Här kan du se när du behöver ställa ut kärl inför tömning av matavfall. Har du frågor om när sopbilen kommer för att hämta ditt matavfall? Kontakta Kundservice.

OBS! Fel hämtningsschema utskickat

Tyvärr har vi upptäckt att vi vissa av våra kunder har fått hämtningsschema med fel dagar för hämtning av matavfall. Vi beklagar det inträffade och kommer så snart vi kan att skicka ut rätt schema.

Nedan hittar du rätt hämtningsschema

Bergs kommun - mitt och södra
Onsdagar udda veckor

I nedanstående områden hämtas matavfallet onsdagar udda veckor

 • Rätan
 • Åsarna
 • Brånan
 • Galhammar
 • Lillhallen
 • Östberg
 • Rörön
 • Svenstavik

Bergs kommun - mitt och norra
Onsdagar jämna veckor

I nedanstående områden hämtas matavfallet onsdagar jämna veckor

 • Östnår
 • Lillå
 • Näcksta
 • Våle
 • Hackås
 • Sanne
 • Svenstavik

Sveg - norra, södra och östra
Tisdagar udda veckor

I nedanstående områden hämtas matavfallet tisdagar udda veckor

Sveg - norra delen

 • Berggatan (norr om Gränsg)
 • Bäckedal
 • Fjätgatan
 • Fogdegatan
 • Herrögatan (norr om Gränsg)
 • Jämtlandsgatan (norr om Gränsg)
 • Jämtlandsgatan (norr om viadukten)
 • Lillhärdalsvägen
 • Loftgatan
 • Olsgatan
 • Skogsstigen
 • Smålandsgatan
 • Tysta vägen
 • Ulvkälla

Sveg - centrum - östra delen

 • Barrstigen
 • Björkstigen
 • Blåbärsstigen
 • Lingonstigen
 • Lövstigen
 • Nilsvallen
 • Sandvägen
 • Tallmostigen

Sveg - södra och västra
Måndagar udda veckor

I nedanstående områden hämtas matavfallet måndagar udda veckor

Sveg centrum - södra och västra delen

 • Algatan
 • Berggatan (söder om Gränsg.)
 • Bredflon
 • Dalagatan
 • Egnahemsgatan
 • Fabriksgatan
 • Fjällvägen
 • Furuvägen
 • Färjegatan
 • Genvägen
 • Gränsgatan
 • Helagsgatan
 • Herrögatan (söder om Gränsg.)
 • Härjedalsgatan
 • Idrottsgatan
 • Jägarstigen
 • Jämtlandsgatan (söder Gränsg)
 • Järnvägsgatan
 • Kyrkogatan (Järnvägsg-Dalag)
 • Mogatan
 • Norra Kolgränd
 • Norrskenet
 • Parkgatan
 • Plantskolegränd
 • Ringvägen
 • Sandbäcksgatan
 • Solnagränd
 • Strömgatan
 • Svegsgatan
 • Sverregatan
 • Södra Kolgränd
 • Tallgränd
 • Tjärngatan
 • Trädgränd
 • Vattenverksgatan
 • Västra Fågelvägen
 • Västra Ringgränd
 • Ytterbergsgatan
 • Åkargatan
 • Äggarvägen
 • Älvgatan
 • Ögränd
 • Östra Fågelvägen
 • Östra Ringgränd

Ställ ut kärl på tömningsdagen

Tänk på att det ska vara 0,5 meter mellan bruna matavfallskärlet och det gröna kärlet för hushållsavfall.

Illustration över avstånd mellan kärl och placering i relation till gata samt buskar/staket