Matavfall

Var kan jag slänga mitt matavfall?

Kommunen har ingen separat insamling av matavfall, har du ingen kompost lägger du matavfall och annat organiskt avfall i kärlet för brännbart. Har du möjlighet att kompostera själv är det ett bra sätt att sänka kostnaden för sophämtningen och få en näringsrik mull på köpet.

Vad är kompostering?

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Dessutom tillfredsställelsen att veta att man bidrar till en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget.

Vad som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Vem kan kompostera?

För såväl en- som flerfamiljshus är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Det är också tillåtet att kompostera organiskt avfall, dvs mat- och köksavfall, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalens kommun.

När du lämnar in en ansökan om egen kompost för matavfall är du skyldig:

  • att låta Vatten och Miljöresurs ta hand om övrigt avfall
  • att själv ta hand om kompostjorden
  • att säkerställa att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenheter inte uppstår.

Att tänka på vid kompostering

Vid kompostering av hushållsavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska därför också vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar