Hur går tömning till

Hur går tömningen av sopkärl till?

Merparten av alla sopkärl töms idag med sopbilar som har sidolastare på sopbilens högra långsida. Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, avfallet tippas in och töms i sopbilen samtidigt som det registreras en tömning av kärlet.

Du som abonnent bestämmer själv hur många gånger du vill tömma, ställs kärlet ut vid hämtstället så töms det. Ditt kärls specifika objektnummer finns inregistrerat i ett elektronchip monterat på kärlet, varje tömning registreras automatiskt via en dator i fordonet. Det finns en streckkodsetikett monterad på sidan där det framgår vilken adress samt fastighetsbeteckning som kärlet är registrerat på. Eftersom varje kärl är kopplat till en viss abonnent, är det viktigt att inte förväxla kärlet med andra.

Felsorterat hushållsavfall

Om Vatten och Miljöresurs i samband med tömning upptäcker felsorterat avfall i sopkärlet för hushållsavfall faktureras en extra avgift (gäller Härjedalens kommun).

Taxa och tilläggstjänster

Läs mer om taxan för hushållsavfall samt vilka tilläggstjänster, i form av exempelvis extra tömning, som vi erbjuder i respektive kommun.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar