Hämtning av hushållsavfall

Vatten och Miljöresurs entreprenörer hämtar och tömmer normalt kärlet för hushållsavfall var fjortonde dag och
all hämtning sker mellan kl 06-22.
Kom ihåg att sopkärlet ska vara utställt senast kl 6 på hämtningsdagen.

Läs mer om hur du placerar sopkärlet

Vad är hushållsavfall

Du slänger väl inte pengar i soppåsen? Genom noggrann sortering av ditt avfall kan du minska antalet tömningar och därmed dina kostnader för avfallshanteringen. I ett vanligt hushåll produceras många sorters avfall som ska omhändertas på olika sätt. Hushållsavfall är det som blir över när du sorterat ditt matavfall separat. Hushållsavfallet lägger du i ett grönt sopkärl som töms av vår personal. Du som inte har hemkompost för matavfall slänger även ditt matavfall som hushållsavfall i det gröna kärlet. Exempel på hushållsavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick,mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar, elektronikavfall, deponirest och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.

Läs mer om matavfall