Gemensam insamlingsplats med olika lösningar

Här kan du läsa mer om olika praktiska lösningar för gemensam insamlingsplats för avfall. Du hittar också bra tips och information om vad som är viktigt att tänka på.

Att välja den bästa lösningen som passar området gör ni i dialog med oss på Vatten och Miljöresurs. Vi ansvarar för insamling av hushållsavfallet i våra ägarkommuner. Utifrån era förutsättningar avgör vi tillsammans vilka lösningar som kan vara aktuella för just ert område. Ett tips är att även fundera över sorteringslösningar i bostaden så man redan där har en uppdelning av vad som ska till den gemensamma avfallsbehållaren och det som ska till återanvändning och återvinning.

Kärl

De kärl som kan användas finns i storlekarna 140 liter – 660 liter. För att få en uppfattning om vilka mängder restavfall som ett hushåll lämnar så är en riktlinje 140 liter restavfall under en tvåveckorsperiod. Kommunen tillhandahåller kärl.

Planera för högsäsong

Dimensionering av antal och storlek på behållare kan ni som samfällighetsförening/BRF påverka genom både tätare och färre tömningar. Planera och dimensionera för hur behoven ser ut under högsäsong.

Miljöbod eller annan utomhuslösning?

Det går bra att ordna med avfallsutrymmen med kärl både inomhus och utomhus. En kan bygga en miljöbod eller kanske välja en utomhuslösning med staket, skärmtak eller liknande. De fastighetsägare som nyttjar gemensamhetsanläggningen står för sandning, snöröjning, framdragande av kärl vid tömning och även byggande av själva anläggningen.

Mer praktiska info om miljöhus

Läs mer om avgifter för bland annat tömning och framdragning av kärl här

Behållare under eller över jorden

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare är att det krävs en kran för tömning. Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken och möjliggör ett större utrymme för avfall jämfört med en bottentömmande som står på marken. I Bergs och Härjedalens kommuner är tömningen av bottentömmande behållare baserat på en- och tvåkroksystem och behållare ska väljas utifrån det.

Mer info om bottentömmande avfallsbehållare i Härjedalens kommun

Placering av avfallsutrymme

Vid placering av miljöbod, kärl och behållare är det viktigt att planera framkomligheten för bilen som tömmer avfallet. Till exempel behöver du tänka på möjligheten för bilen att stå uppställd och vända. Lutningen på tillfartsvägar får inte heller vara för brant.

Bygglov

För de lösningar som nämns ovan behövs ofta bygglov. Bygglov söks hos Miljö- och byggavdelningen för Berg och Härjedalens kommuner. I Bräcke söker du bygglov hos Bygg- och miljöförvaltningen. Bygglovet kommer att behöva bifogas anmälan om avfallslösning för samfälligheten/området.

Här kan du söka bygglov Berg och Härjedalens kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du söka bygglov Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips! Ordna egen återvinningsstation

Oavsett var du slänger ditt avfall ska du alltid sortera. Osorterat avfall ökar mängden avfall som går till förbränning och ett osorterat avfall ger i allmänhet mer miljöpåverkan än sorterat avfall. Ett osorterat avfall fördyrar både för en samfällighet och det kommunala avfallskollektivet.

Här kan du läsa mer om hur du ska sortera

Samfälligheten har möjlighet att ordna en egen återvinningsstation i anslutning till de behållare/kärl som finns för hushållsavfallet. Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för egen insamling av förpackningar.

Här är en länk till FTI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.