Förslag på justering av avfallstaxa Bergs kommun

Förslag på justering av avfallstaxan kommer att skickas för beredning i kommunstyrelsen den 14 november och beslut i kommunfullmäktige i Berg.

Nedan kan du läsa om vilka ändringar som föreslås justeras samt förslag på ändrade avfallstaxor från 1 januari 2024.

Slopad avgift på ÅVC
I Bergs kommun har vissa fraktioner av byggavfall varit avgiftsbelagda tidigare. Vid årsskiftet tas den avgiften bort för sådant avfall som kommer från hushåll. Grov-, Bygg- och rivningsavfall som uppkommer hos en verksamhet (företag) kommer även fortsättningsvis vara avgiftsbelagt.

Obligatorisk att sortera ut matavfall
Efter årsskiftet blir det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall, endera i sin hemkompost eller i en brun tunna för matavfall. Det innebär att efter årsskiftet går det inte att välja miljöavgift för att slippa sortera ut sitt matavfall.

Felsorteringsavgift
Efter årsskiftet införs en felsorteringsavgift på 1 kr litern behållarvolym vid felsortering.
Det innebär att den som slänger plast eller annat restavfall i behållaren avsedd för matavfall kommer debiteras en felsorteringsavgift på 140 kr per tillfälle. Felsorteringsavgiften avser all form av felsortering, inte bara i behållaren för matavfallet. Slängs matavfall eller förpackningar i den gröna tunnan debiteras även då felsorteringsavgift.

Slamtömning
En indexering av slamtaxan görs vid årsskiftet. Vilket innebär en höjning på 70 kr per tömning från 1630 kr till 1700 kr för en trekammarbrunn på max 3m3.

Mer information
Nuvarande taxor hittar du här Öppnas i nytt fönster.