Nya avfallsföreskrifter

Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om nya avfallsföreskrifter. De nya föreskrifterna börjar gälla 1 maj 2022.

Kvinnlig medarbetare på återvinningscentral tömmer genomskinlig sopsäck

Viktigaste förändringarna

  • Matavfallinsamling erbjuds samtliga fastighetsägare i Bergs och Härjedalens kommun
  • Kommunerna tar över kostnaden för insamling av tidningar
  • Alla fastigheter med farbar väg erbjuds hämting av sopor
  • Regelbunden tömning av fettavskiljare och slamavskiljare

Vad är avfallsföreskrifter?

Alla kommuner i Sverige ska ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och också föreskrifter som berättar hur hushållsavfallet ska hanteras. Avfallsföreskrifter beskriver till exempel hur ofta sopor ska hämtas i olika områden, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation. Kommunerna har stor frihet att forma avfallshanteringen så att den blir så bra som möjligt med både hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi.

Vem ansvarar för vad?

 Alla som ger upphov till avfall - konsumenter, företag, industrier, föreningar med flera är skyldiga att se till att avfallet hanteras enligt gällande regler.

  • För privatpersoner innebär det att sortera avfallet och lämna det på rätt plats.
  • För fastighetsägare innebär det att se till att avfallshanteringen för hyresgästerna fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus och uthyrningsbostäder.
  • Producenter - obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, läkemedel och elektriska produkter. Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt ska se till att avfallet samlas in och behandlas.
  • Kommunen är alltid ansvarig för insamling, transport och återvinning eller borstskaffande av hushållsavfall utom det som omfattas av producentansvar. Vatten och Miljöresurs har fått i uppdrag att sköta avfallshanteringen åt kommunen.