Latrin i engångsemballage

För att få lämna latrin till Vatten och Miljöresurs insamlingssystem krävs att några grundläggande saker uppfylls.

  • Latrin tas bara emot i kärltyp som är godkänd av Vatten och Miljöresurs
  • Latrinkärlen får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i toaletten, urin, avföring och toalettpapper. Kärl som innehåller till exempel plastpåsar tas inte emot.

Se respektive kommuns hantering av latrin:

Bergs kommun - Latrin

Utlämning av latrinkärl

Kärl finns för avhämtning vid Vatten och Miljöresurs återvinningscentraler i Brånan, Side och Ljungdalen samt Ljungdalens Turist & Informationsbyrå.
När du hämtar ut kärl antecknas namn, fakturaadress och fastighet på en lista, listan skickas sedan till Vatten och Miljöresurs och utgör faktureringsunderlag för utlämnade kärl.

Samfällighetsföreningar

Ingår din fastighet i någon av fritidshusområdena Arådalen, Gräftån, Sångbäcksvallen eller Södra Storhogna tillämpas speciella lösningar. Kontakta din förening eller Vatten och Miljöresurs kundservice för mer information.

Fyllda kärl

Fyllda kärl återlämnas till Vatten och Miljöresurs återvinningscentraler.
För fastighetsägare som tillhör föreningar kan alternativa insamlingslösningar förekomma. Kontakta din förening eller Vatten och Miljöresurs kundservice för mer information.

Pris

Här hittar du alla taxor

Härjedalens kommun - Latrin

Utlämning av latrinkärl

Nya latrinkärl kan köpas vid Vatten och Miljöresurs återvinningscentraler i Härjedalens kommun samt ICA Nära i Lofsdalen, ICA Supermarket i Hede och ICA Nära i Vemdalen by.

Fyllda kärl

Fyllda kärl återlämnas till Vatten och Miljöresurs återvinningscentraler.

Pris

Här hittar du alla avfallstaxor

Latrinkompost

Kommunernas föreskrifter om avfallshantering ger under vissa omständigheter möjlighet till eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten. Innan du börjar hemkompostera latrin måste en skriftlig anmälan göras till Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar